OUR     MENU

Specialties

Our Menu

We’re seafood lovers, and we want to share the love with you. We’ve got delicious, fresh crawfish every day, with many varieties of appetizers, salads or soups boiled, fried, or other specialties from our kitchen.

APPERTIZERS/ STARTERS
Món Khai Vị

 • Cocktail Shrimp
  $10.99
  Tôm Sốt Cocktail
 • Special Egg Roll
  $7.99
  Chả Giò Đặc Biệt
 • Cheese Stick
  $5.99
  Pho Mai Que
 • Boudin Links
  $6.99
 • Fried Chicken Tender
  $7.99
  Ức Gà Chiên
 • Calamari
  $5.99
  Mực Ống
 • Budin Balls
  $6.99
 • Crab Claw Fingers
  $9.99
  Càng Cua Với Khoai Tây Chiên
 • Sweet Potato Fries
  $4.99
  Khoai Lang Chiên
 • French Fries
  $4.99
  Khoai Tây Chiên
 • Curly Fries
  $4.99
  Khoai Tây Chiên

SALAD & SOUP
Salad Và Súp

 • Beef Tendon Salad
  $14.99
  Gỏi Gân Bò
 • Thailand Beef Salad
  $14.99
  Gỏi Bò Thái Lan
 • Canada Mango Shellfish Salad
  $14.99
  Gỏi Xoài Ốc Canada
 • Fish Maw Soup
  $16.99
  Súp Bong Bóng Cá, Cua
 • Mango Melo Melo Salad
  $15.99
  Gỏi Xoài Ốc Giác
 • Seafood Gumbo - Cup
  $6.99
  Gumbo Hải Sản
 • House Special Gumbo - Cup
  $7.99
  Gumbo Ocean Crawfish Đặc Biệt

BOILED ( Market Price)
Món Luộc

Món ăn kèm

 • Crawfish 2LB Or More
 • Dungeness Crab Boiled By Order
 • Lobster Boiled By Order
 • Snow Crab Legs 1 LB Or More
 • King Crab Legs 1LB Or More
 • Blue Crab 2LB Or More
 • Shrimp 1LB Or More
 • Corn On Cob
  $1.99/2
  Bắp
 • Potato
  $1.5/2
  Khoai Tây
 • Sausage
  $1.99/2
  Xúc Xích
 • Garlic Butter Bread
  $1.99/ 2
  Bánh Mì Bơ Tỏi

FRIED / Chiên

 • Gator
  $9.99
  Cá Sấu
 • Shrimp
  $11.99/ 10pieces
  Tôm
 • Catfish
  $10.99
  Cá Trê Chiên
 • Oyster
  $11.99 / 10 pieces
  Hào
 • Crawfish Tail
  $11.99
  Đuôi Crawfish
 • Combo Platter
  $14.99
  2 Fish, 3 Shrimps, 3 Oyster ( 2 Cá, 3 Tôm, 3 Hà)
 • Fried Chicken Wings
  Cánh Gà Chiên

OYSTER SPECIALTIES
Đặc Sản Hào

 • Oyster On Half Shell ( Raw)
  6PCS $8.99 / 12 PCS $15.99
  Hào Sống
 • Grill Oyster W/ Onion Garlic
  $15.99
  Hào Nướng Hành Tỏi
 • Grill Oyster With Cheese
  $16.99
  Hào Nướng Phô Mai
 • Oyster Sashimi
  $17.99
 • Oyster House Special
  $17.99
  Hào Ocean Đặc Biệt

SNAIL SPECIALTIES
Đặc Sản Ốc

 • Perwinkle Snail Sauteed In Lemongrass
  Ốc Gạo Xào Xả Ớt
 • Perwinkle Snail Steamed In Lemongrass
  Ốc Gạo Hấp Xả
 • Roasted Perwinkle Snail In Salt And Chili
  Ốc Gạo Rang Muối Ớt
 • Perwinkle Snail Sauteed In Snow Salt
  Ốc Gạo Xào Muối Tuyết
 • Grilled Finger Snails W/ Green Onion Butter
  Ốc Móng Tay Nướng Mơ Hành
 • Stir - Finger Snails With Basil
  Ốc Móng Tay Xào Lá Quế
 • Apple Snails Steamed In Lemongrass
  Ốc Bưu Hấp Xả
 • Apple Snails Grilles W/ Black Pepper
  $17.99
  Ốc Bưu Nướng Tiêu
 • Steamed Clams With Lemondgrass
  Nghêu Hấp Xả
 • Stir - Fried Clams With Basil
  Nghêu Xào Lá Quế
 • Clams With Garlic
  Nghêu Cháy Tỏi
 • Grilled Clams
  Nghêu Nướng Mọi
 • Sweet Snail Grilled With Onion Fat
  Ốc Hương Nướng Mỡ Hành
 • Sweet Snail With Garlic
  Ốc Hương Cháy Tỏi
 • Shaken Sweet Snail
  Ốc Hương Lúc Lắc
 • Sweet Snail Stir Fried W/ Salted Eggs
  Ốc Hương Xào Trứng Muối
 • Sea Snails In Coconut Milk
  $14.99
  Ốc Len Xào Dừa
 • Grilled Mussels With Onion Fat
  Chem Chép Nướng Mỡ Hành
 • Stir Fried Mussels With Cinaon Leaves
  Chem Chép Xào Lá Quế
 • Mussels Cheese
  Chem Chép Nướng Phô Mai
 • Steamed Vietnam Sweet Nails W/ Lemongrass
  Ốc Hương Việt Nam Hấp Xả
 • Vietnamese Sweet Nails With Garlic
  Ốc Hương Việt Nam Cháy Tỏi
 • Vietnamese Sweet Nails Stir- Fried W/ Salted Eggs
  Ốc Hương Việt Nam Xào Trứng Muối
 • Roasted Vietnam Sweet Nails With Tamarind
  Ốc Hương Việt Nam Rang Me
 • Roasted Vietnam Sweet Nails In Salt & Chili
  Ốc Hương Việt Nam Rang Muối Ớt
 • Grilled Melo Melo
  Ốc Giác Nướng
 • Melo Melo Stir Fried With Water Spinach
  Ốc Giác Xào Rau Muống
 • Stir - Fried Melo Melo With Saté
  Ốc Giác Xào Satế
 • Stir - Fried Melo Melo With Salted Eggs
  Ốc Giác Xào Trứng Muối
 • Roasted Melo Melo With Tamarind
  Ốc Giác Rang Me
 • Grilled Positive Shellfish With Onion Fat
  Sò Dương Nướng Mỡ Hành
 • Stir- FriedPositive Shellfish With Water Spinach
  Sò Dương Xào Rau Muống
 • Sea Positive Shelfish Roasted With Salt
  Sò Dương Rang Muối
 • Fried Positive Shelfish With Salted Egg
  Sò Dương Xào Trứng Muối
 • Fried Positive Shelfish With Tamarind
  Sò Dương Rang Me
 • Steamed Blood Cockle W/ Lemongrass
  Sò Huyết Hấp Xả
 • Grilled Blood Cockle
  Sò Huyết Nướng
 • Blood Cockle With Garlic
  Sò Huyết Cháy Tỏi
 • Blood Cockle Roasted With Tamarind
  Sò Huyết Rang Me
 • Grilled Hakf Crenate Ark With Onion Fat
  Sò Lông Nướng Mỡ Hành
 • Half Crenate Ark With Garlic
  Sò Lông Cháy Tỏi
 • Grilled Half Crenate Ark With Cheese
  Sò Lông Nướng Phô Mai
 • Grilled Scallops With Quail Eggs
  Sò Điệp Nướng Trứng Cút
 • Grilled Scallops With Cheese
  Sò Điệp Nướng Phô Mai
 • Scallop Sashimi
  Sò Điệp Sashimi

HOUSE SPECIAL
Món Đặc Biệt

 • Grilled Korean Squid
  $17.99
  Mực Hàn Quốc Nướng
 • Salt - Roasted Squid
  $14.99
  Mực Rang Muối
 • Grilled Squid W/ Salt And Chili
  $14.99
  Mực Nướng Muối Ớt
 • Grilled Shrimp W/ Salt And Chili
  $14.99
  Tôm Nướng Muối Ớt
 • Grilled Shrimp
  $13.99
  Tôm Nướng
 • Fried Chicken Wings In Sweet Fish Sauce
  $13.99
  Cánh Gà Chiên Nước Mắm
 • Fried Chicken Wings With Butter
  $13.99
  Cánh Gà Chiên Bơ
 • Shaken Beef
  $13.99
  Bò Lúc Lắc
 • Roasted Chicken Feet With Salt And Chili
  $14.99
  Chân Gà Rang Muối Ớt
 • Roasted Frog W/ Garlic Butter
  $15.99
  Ếch Rang Bơ Tỏi
 • Fried Pork Belly
  $15.99
  Ba Rọi Chiên Giòn
 • Crispy Fried Pork Intestines
  $14.99
  Ruột Heo Chiên Giòn
 • Satay Cow Tail
  $17.99
  Đuôi Bò Satế
 • Grilled Catfish
  $13.99
  Cá Nướng
 • Steamed Prawn W/Coconut Water
  Tôm Sú Hấp Nước Dừa
 • Prawn Sashimi
  Tôm Sú Sashimi
 • Fried Goby With Butter
  $14.99
  Cá Bống Trứng Chiên Bơ
 • Fried Buttered Quail
  $14.99
  Chim Cút Chiên Bơ
 • Soft Fried Noodle W/Beef Or Seafood
  $15.99
  Mì Xào Mềm Bò/ Đồ Biển
 • Crispy Fried Noodle W/Beef Or Seafood
  $15.99
  Mì Xào Giòn Bò/ Đồ Biển
 • Sauteed Spinach With Garlic
  $12.99
  Rau Muống Xào Tỏi
 • Sauteed Pea Buds With Garlic
  $12.99
  Đọt Đậu Hà Lan Xào Tỏi
 • Roasted Shrimp With Salt
  $14.99
  Tôm Rang Muối
 • Roasted Shrimp With Tamarind
  Tôm Rang Me
 • Roasted Shrimp With Salted Eggs
  Tôm Rang Trứng Muối
 • Roasted Shrimp With Salt And Chili
  Tôm Rang Muối Ớt
 • Grilled Lobster With Cheese
  Tôm Hùm Nướng Phô Mai
 • Sauteed Lobster With Black Pepper
  Tôm Hùm Xào Tiêu Đen
 • Roasted Lobster With Salt
  Tôm Hùm Rang Muối
 • Roasted Lobster With Salted Egg
  Tôm Hùm Rang Trứng Muối
 • House Special Fried Rice
  $13.99
  Cơm Chiên Ocean Đặc Biệt
 • Shrimp Fried Rice
  $10.99
  Cơm Chiên Tôm
 • Seafood Fried Rice
  $10.99
  Cơm Chiên Hải Sản
 • Crawfish Fried Rice
  $10.99
  Cơm Chiên Crawfish
 • Sauteed Dungeness Crab W/ Black Peper
  Cua Canada Xào Tiêu Đen
 • Roasted Dungeness Crab With Salt
  Cua Canada Rang Muối
 • Roasted Dungeness Crab With Tamarind
  Cua Canada Rang Me
 • Roasted Dungeness Crab W/Salted Egg
  Cua Canada Rang Trứng Muối
 • Roasted Crab With Tamarind
  $15.99
  Cua Rang Me
 • Roasted Crab With Salt
  $15.99
  Cua Rang Muối
 • Roasted Crab With Salted Egg
  $15.99
  Cua Rang Trứng Muối
 • Sauteed Crab With Black Peper
  $15.99
  Cua Xào Tiêu Đen

HOT POT
Lẩu

 • Goby fish hotpot
  $29.99
  Lẩu Cá Kèo
 • Dungeness Crab Hot Pot
  Market Price
  Lẩu Cua
 • Thailand Hot Pot
  $34.99
  Lẩu Thái
 • Snow Fish Hot Pot
  $34.99
  Lẩu Cá Tuyết
 • Lobster Hot Pot
  Market Price
  Lẩu Tôm Hùm

PARTY TRAY

 • Special Egg Roll
  Chả Giò Đặc Biệt
 • Mango Grilled Squid Salad
  Gỏi Xoài Mực Nướng
 • Thailand Beef Salad
  Gỏi Bò Thái Lan
 • Beef Tendon Salad
  Gỏi Gân Bò
 • Canada Mango Shellfish Salad
  Gỏi Xoài Ốc Canada
 • Grilled Squid W/ Salt And Chili
  Mực Nướng Muối Ớt
 • Roasted Shrimp With Salt And Chili
  Tôm Rang Muối Ớt
 • Fried Chicken Wings With Butter
  Cánh Gà Chiên Bơ
 • Fried Chicken Wings With Fish Sauce
  Cánh Gà Chiên Nước Mắm
 • Roasted Chicken Feet With Salt And Chili
  Chân Gà Rang Muối Ớt
 • Grilled Shrimp W/ Salt And Chili
  Tôm Nướng Muối Ớt
 • Salt - Roasted Squid
  Mực Rang Muối
 • Sweet Snail Grilled With Onion Fat
  Ốc Hương Nướng Mỡ Hành
 • Soft Fried Noodle W/ Seafood
  Mì Xào Mềm Đồ Biển
 • House Special Fried Rice
  Cơm Chiên Ocean Đặc Biệt
 • Crawfish Fried Rice
  Cơm Chiên Crawfish
 • Fried Buttered Quail
  Chim Cút Chiên Bơ

DRINK & BEER
Thức Uống Và Bia

 • Margarita
  $4.99
 • Michelada
  $1.99
 • Passion Fruit Drink
  $3.99
 • Soft Drink Fruit Drink
  $1.99
 • Ice Tea
  $1.99
 • Beer Import
  $3.99
  Corona, Dosequis, Ultra, Heineken
 • Beer Domestic
  $2.99
  Miller Light, Budlight, Smifnoff, Budweiser, Shiner Bock